Дошкольное учреждение в Украине и российские дети - Страница 2 - Форум проекта "Россия-Украина"

СоцПроект "Россия-Украина"

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 2«12
Модератор форума: Ирина 
Форум проекта "Россия-Украина" » 2. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Проживание » 2.1. ПРОЖИВАНИЕ. Общие вопросы » Дошкольное учреждение в Украине и российские дети
Дошкольное учреждение в Украине и российские дети
ИринаДата: Среда, 02.01.2013, 21:27 | Сообщение # 21
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Заблокированные
Сообщений: 11787
Награды: 133
Статус: Отсутствует
оригинал

Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів
Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.12 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

№ 1/9-839 від 16 листопада 2012 року

Щодо прийому дітей до
дошкільних навчальних закладів

До Міністерства надходять численні звернення керівників дошкільних навчальних закладів сільської місцевості, голів сільських (селищних) рад, начальників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів, сім’ї яких проживають в одних населених пунктах, однак офіційно зареєстровані в інших. Враховуючи актуальність та важливість порушеного питання, інформуємо.

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у системі дошкільної освіти віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території та створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти.

Однак статтею 53 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на освіту, а відповідно до статті 6 Закону України "Про дошкільну освіту" одним із принципів реалізації дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Законодавчо також закріплено право батьків вибирати дошкільний навчальний заклад.

Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Окрім того, у статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Відповідно частини другої статті 3 Закону України "Про дошкільну освіту", держава надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Враховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

перевод

По приему детей в дошкольные учебные заведения
Письмо МОНмолодьспорт № 1/9-839 от 16.11.12 года
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

№ 1/9-839 от 16 ноября 2012

По приему детей в
дошкольных учебных заведений

В Министерство поступают многочисленные обращения руководителей дошкольных учебных заведений сельской местности, председателей сельских (поселковых) советов, начальников районных (городских) управлений (отделов) образования, по приему детей в дошкольные учебные заведения, семьи которых проживают в одних населенных пунктах, однако официально зарегистрированные в других. Учитывая актуальность и важность затронутого вопроса, информируем.

Согласно статье 32 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине» к полномочиям органов местного самоуправления и исполнительной власти в системе дошкольного образования отнесено обеспечение реализации государственной политики в сфере дошкольного образования на соответствующей территории и создания условий для получения гражданами дошкольного образования.

Однако статьей 53 Конституции Украины определено, что каждый гражданин имеет право на образование, а согласно статье 6 Закона Украины "О дошкольном образовании" одним из принципов реализации дошкольного образования является доступность для каждого гражданина образовательных услуг, предоставляемых системой дошкольного образования. Законодательно также закреплено право родителей выбирать дошкольное учебное заведение.

Согласно пункту 6 Положения о дошкольном учебном заведении, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 марта 2003 г. № 305, прием детей в дошкольное учебное заведение осуществляется руководителем течение календарного года на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, медицинской справки о состоянии здоровья заключению врача, что ребенок может посещать дошкольное учебное заведение, справки участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельства о рождении.

Кроме того, в статье 2 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе местожительства в Украине" гражданам Украины, а также иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине, гарантируются свобода передвижения и свободный выбор местожительства на ее территории , за исключением ограничений, которые установлены законом. Регистрация места проживания или места пребывания лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения.

Согласно части второй статьи 3 Закона Украины "О дошкольном образовании", государство оказывает всестороннюю помощь семье в развитии, воспитании и обучении ребенка, обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных учреждениях в пределах государственных требований к содержанию, уровню и объема дошкольного образования (Базового компонента дошкольного образования) и обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Учитывая указанное, прием детей в дошкольные учебные заведения осуществляется в соответствии с законодательством независимо от регистрации ребенка и его родителей.

Заместитель Министра Б.М. Жебровский
 
Elena_VladimirovnaДата: Суббота, 12.01.2013, 13:43 | Сообщение # 22
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, дает ли временный вид на жительство «тимчасова посвідка на проживання» право на бесплатный детский сад? При этом получение постоянного ВнЖ не предполагается.
Заранее спасибо!
Елена
 
ИринаДата: Понедельник, 14.01.2013, 01:14 | Сообщение # 23
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Заблокированные
Сообщений: 11787
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Цитата (Elena_Vladimirovna)
дает ли временный вид на жительство «тимчасова посвідка на проживання» право на бесплатный детский сад


Законом предусматривается,что иностранцы и лица без гражданства при условии законного пребывания на территории Украины пользуются всеми теми правами, которые имеют граждане Украины, и, независимо от законности пребывания, имеют право на признание их правосубъектности и основных прав и свобод человека.

О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
 
Elena_VladimirovnaДата: Понедельник, 14.01.2013, 11:31 | Сообщение # 24
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Spasibo bolshoe za vash kommentariy!
 
dizzyДата: Вторник, 10.09.2013, 18:04 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Привет!

Подскажите, реально ли записаться в обычный детский сад в Ялте жителям РФ? Без ВНЖ, просто при пребывании до 90 дней?

P. S. Насколько я понимаю, в Крыму вопрос "русскоязычности" садиков стоит не столь остро, как в Киеве smile
 
50RUSДата: Вторник, 10.09.2013, 18:37 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1579
Награды: 27
Репутация: 848
Статус: Отсутствует
Цитата (dizzy)
Подскажите, реально ли записаться в обычный детский сад в Ялте жителям РФ? Без ВНЖ, просто при пребывании до 90 дней?
Теоретически, возможно. Читайте посты №20 и 21 этой ветки. Плюс, если ссылаться на Конституцию Украины, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются теми же правами и обязанностями, как и граждане Украины.
На практике, общеизвестно, что самим украинцам не хватает мест в детских садах, и устраивают они туда детей за благодарности. Очереди туда и так хватает. Очевидно, что сумма благодарности с Вас будет больше, учитывая особенности.
Цитата (dizzy)
P. S. Насколько я понимаю, в Крыму вопрос "русскоязычности" садиков стоит не столь остро, как в Киеве
Да это все второстепенные вопросы. Русскоязычный или украиноязычный садик, ничего страшного не будет. Бороться лучше нужно с негативной тенденцией, когда дети в школы пойдут. И не с вопросами языка, а что реально "даст по полной" ребенку - с вопросами перегруженности школьных программ, отправки детей в эти "интеллектуальные концлалегя" раньше на год, с 6 лет, в самые "продвинутые" по программе классы и т.д. Заботьтесь об этом.
 
RichardzomДата: Понедельник, 20.02.2017, 20:52 | Сообщение # 27
Генерал-лейтенант
Группа: Заблокированные
Сообщений: 523
Награды: 1
Репутация: -12
Статус: Отсутствует
asasasasasasasasasasasasasasasasa
 
DewayneVabДата: Понедельник, 20.02.2017, 21:19 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Заблокированные
Сообщений: 69
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
kknjljojlojljljljllmlmlm

Добавлено (20.02.2017, 21:19)
---------------------------------------------
kknjljojlojljljljllmlmlm

 
RichardzomДата: Четверг, 23.02.2017, 15:07 | Сообщение # 29
Генерал-лейтенант
Группа: Заблокированные
Сообщений: 523
Награды: 1
Репутация: -12
Статус: Отсутствует
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на быстрые деньги
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на мужчину
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры на полную луну
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]новогодние заговоры
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на удачу на новый год
[/url]
заговоры и молитвы на удачу в работе

черная магия заговоры

заговор чтобы муж не изменял

вернуть любимого по фотографии самостоятельно безопасно

2 чакра как снять порчу

Добавлено (20.02.2017, 23:57)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на красную свечу
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заказать приворот
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры с 13 на 14 января
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]кладбищенский приворот кто делал отзывы
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры перед новым годом
[/url]
как снять приворот с мужчины

обряды на новый год на любовь

приворот под рождество

самый сильный приворот

приворот на крови месячных последствия отзывы

Добавлено (21.02.2017, 01:46)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]сильный заговор на похудение
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]симптомы приворота у мужчины
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]самые сильные заговоры
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на свечу на деньги
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на замок
[/url]
самый сильный заговор на любовь

приворот на месячные

заговоры и молитвы на удачу в работе

признаки приворота у женщины

приворот на новый год

Добавлено (23.02.2017, 08:01)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]как вернуть любимого человека молитвами на расстоянии
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]белая магия заговоры
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]сильный приворот
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры на 5 января
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на свекровь
[/url]
сколько действует приворот

заговоры 8 января

приметы и заговоры на рождество

приворот жены

приворот без предоплаты и оплаты материалов

Добавлено (23.02.2017, 08:32)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]какой заговор
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры под новый год
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]обряд на любовь
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры перед новым годом
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]как снять порчу на одиночество
[/url]
заговор на возврат денег

родовое проклятие признаки по женской линии

приворот на растущую луну

заговор на привлекательность

признаки приворота у мужчин

Добавлено (23.02.2017, 08:51)
---------------------------------------------
http://serafim-koldun.ru/ - семейный заговор

http://serafim-koldun.ru/ - заговор на сон

http://serafim-koldun.ru/ - заговоры с 13 на 14 января

http://serafim-koldun.ru/ - заговор на желание на рождество

http://serafim-koldun.ru/ - медовый заговор

приворот по фото в краснодаре

как избавиться от приворота

как вернуть любимого мужчину

сильный заговор на торговлю

заговор на привлечение мужчин

Добавлено (23.02.2017, 09:21)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]ложка загребушка заговор
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на одежду
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот оплата по результату
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор против пьянства
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]еврейский заговор
[/url]
сколько действует приворот

заговор от бородавок

ложка загребушка сувенир для денег заговор

заговор на деньги на 13

заговоры на похудение кто худел отзывы

Добавлено (23.02.2017, 15:07)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на любовь девушки
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор 31 декабря
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры ванги
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры на похудение кто худел отзывы
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]как определить приворот у мужчины
[/url]
приворот на любовь мужчины

обряд приворота мужчины

приворот на мужчину

приворот через гаранта

сильный приворот на любовь

 
DavidlutДата: Вторник, 14.03.2017, 20:03 | Сообщение # 30
Генерал-лейтенант
Группа: Заблокированные
Сообщений: 613
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот без предоплаты и оплаты материалов
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]мусульманский приворот
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]как убрать приворот
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на скрученные свечи
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на возврат
[/url]
заговор ванги на деньги

как вернуть любимого человека молитвами отзывы

как убрать приворот

заговор после

симптомы приворота у мужчины

Добавлено (12.03.2017, 05:02)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры в рождество на деньги
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]рождественские заговоры деньги
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]как снять кладбищенскую порчу
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговоры на полную луну
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]как снять с себя приворот самостоятельно
[/url]
заговоры на николая чудотворца

заговоры в новый год на любовь

заговоры в день рождения

самый сильный заговор на любовь

заговор на рассорку

Добавлено (14.03.2017, 20:03)
---------------------------------------------
[url=http://serafim-koldun.ru/]ложка загребушка сувенир для денег заговор
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]мусульманский приворот
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]ритуал приворота парня
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]приворот на волосы который нельзя снять
[/url]
[url=http://serafim-koldun.ru/]заговор на хорошую торговлю
[/url]
заговор от долгов

магия приворот

приворот через гаранта

последствия приворота для заказчика

как снять порчу с мужа

 
dofembordДата: Вторник, 14.03.2017, 20:15 | Сообщение # 31
Подполковник
Группа: Заблокированные
Сообщений: 104
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
http://pp.vk-me.ru/s.php?s=bimatoprost - http://i.imgur.com/yRPLpn8.gif

http://pp.vk-me.ru/s.php?s=bimatoprost - [color=#990033 - >>> Buy bimatoprost online <<<

how to buy bimatoprost in ireland
buy online bimatoprost oral
buy now bimatoprost without a prescription


http://i.imgur.com/qbzvSX6.jpg

buy generic bimatoprost
buy generic bimatoprost 0.03
buy bimatoprost ophthalmic solution
bimatoprost ophthalmic solution 0.03 buy india
buy bulk bimatoprost
buy bimatoprost for eyelashes
buy pure bimatoprost
buy bimatoprost ophthalmic solution online
bimatoprost to buy


http://forum.xsel.tech/viewtopic.php?f=3&t=2981&p=10396#p10396
http://foro.quepiensanloshombres.com/index.php?topic=218891.new#new
http://www.foroanimales.com/showthread.php?tid=331397&pid=359167#pid359167
http://novoe-izmaylovo-forum.ru/viewtopic.php?f=30&t=98155&p=121355#p121355
http://www.vr114.cn/bbs/forum.php?mod=post&/forum.php?mod=viewthread&tid=66623&extra=
 
Форум проекта "Россия-Украина" » 2. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Проживание » 2.1. ПРОЖИВАНИЕ. Общие вопросы » Дошкольное учреждение в Украине и российские дети
Страница 2 из 2«12
Поиск: