СоцПроект "Россия-Украина"

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Sergei  
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ В РОССИИ » 1.7. ПРЕБЫВАНИЕ. Дорожное движение в РФ и взаимоотношения с ГИБДД » Приказ №118 МВС Украины (причины остановки ТС гаишниками)
Приказ №118 МВС Украины
AlexXДата: Четверг, 28.04.2011, 02:30 | Сообщение # 1
Где-то уже не близко...
Группа: Модератор
Сообщений: 2208
Награды: 35
Репутация: 1014
Статус: Отсутствует
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2011 м. Київ № 118

Про впорядкування організації роботи працівника Державтоінспекції МВС України під час нагляду за дорожнім рухом та оцінки його діяльності

Відповідно до Законів України «Про міліцію», «Про дорожній рух» та з метою вдосконалення забезпечення безпеки дорожнього руху

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
1.1. Категорично заборонити працівникам Державтоінспекції безпідставно зупиняти транспортні засоби. Зобов’язати працівників ДАІ дотримуватись вимог щодо зупинки транспортних засобів лише у наступних випадках:
– порушення водіями ПДР;
– якщо характер руху транспортного засобу викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму);
– у разі наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу або водія до скоєння ДТП чи злочину;
– за необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути;
– за необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху чи працівникам міліції або як свідка при оформленні адміністративних матеріалів;
– під час виконання рішень уповноважених на те державних органів про обмеження чи заборону руху.
1.2. Не допускати випадків установлення керівниками підрозділів ДАІ кількісних показників щодо документування порушень правил дорожнього руху під час організації несення дорожньо-патрульної служби.
1.3. Заборонити керівникам підрозділів ДАІ здійснювати оцінювання роботи працівників Державтоінспекції за кількістю складених ними адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху.
1.4. Зобов’язати працівників Державтоінспекції цілеспрямовано здійснювати профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху з метою попередження порушень правил дорожнього руху серед його учасників, під час нагляду за дорожнім рухом зосереджувати особливу увагу на виявленні порушень правил дорожнього руху, які стають причинами дорожньо-транспортних пригод чи створення аварійних ситуацій.
1.5. Вважати, що критеріями оцінки ефективності роботи працівників Державтоінспекції, що задіюються для нагляду за дорожнім рухом, є:
1.5.1. Для керівного складу підрозділів ДАІ МВС України – громадська думка щодо стану організації дорожнього руху та забезпечення його безпеки на території обслуговування, надання допомоги учасникам дорожнього руху (моніторинг громадської думки здійснювати не рідше одного разу впродовж півріччя).
1.5.2. Для працівників ДАІ, які безпосередньо здійснюють контроль за безпекою дорожнього руху, – стан аварійності на маршруті патрулювання, рівень і якість надання допомоги учасникам дорожнього руху.
1.6. Оформлювати відповідним наказом понаднормове залучення особового складу Державтоінспекції для виконання завдань із забезпечення безпеки дорожнього руху з дотриманням норм законодавства щодо оплати праці.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В.І. та ДДАІ (Лозовий В.М.).

Міністр
генерал-лейтенант міліції о/п А.В. Могильов

__________________________________________________________________________________
машинный перевод:

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

04.04.2011 г. Киев № 118

Об упорядочении организации работы работника Госавтоинспекции МВД Украины во время наблюдения за дорожным движением и оценки его деятельности

В соответствии с Законами Украины «О милиции», «О дорожном движении» и с целью совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения

Ю:

1. Начальникам ГУМВД, УМВД Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе:

1.1. Категорически запретить работникам Госавтоинспекции безосновательно останавливать транспортные средства.

Обязать работников ГАИ соблюдать требования по остановке транспортных средств только в следующих случаях:

- Нарушение водителями ПДД;

- Если характер движения транспортного средства вызывает подозрение в способности водителя управлять им (резкая и периодическое изменение направления движения и (или) скоростного режима);

- В случае наличия данных, свидетельствующих о причастности транспортного средства или водителя к совершению ДТП или преступления;

- При необходимости опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, свидетелями которого они являются или могли быть;

- При необходимости привлечения водителя транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции или как свидетеля при оформлении административных материалов;

- При выполнении решений уполномоченных на то государственных органов об ограничении или запрещении движения.

1.2. Не допускать случаев установления руководителями подразделений ГАИ количественных показателей по документированию нарушений правил дорожного движения при организации несения дорожно-патрульной службы.

1.3. Запретить руководителям подразделений ГАИ осуществлять оценки работы сотрудников Госавтоинспекции по количеству составленных ими административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

1.4. Обязать сотрудников Госавтоинспекции целенаправленно осуществлять профилактическую работу с участниками дорожного движения с целью предупреждения нарушений правил дорожного движения среди его участников, во время надзора за дорожным движением сосредотачивать особое внимание на выявлении нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий или создание аварийных ситуаций.

1.5. Считать, что критериями оценки эффективности работы сотрудников Госавтоинспекции, задействуются для надзора за дорожным движением, являются:
1.5.1. Для руководящего состава подразделений ГАИ МВД Украины - общественное мнение относительно состояния организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на территории обслуживания, предоставление помощи участникам дорожного движения (мониторинг общественного мнения осуществлять не реже одного раза в течение полугодия).
1.5.2. Для работников ГАИ, которые непосредственно осуществляют контроль за безопасностью дорожного движения, - состояние аварийности на маршруте патрулирования, уровень и качество оказания помощи участникам дорожного движения.
1.6. Оформлять соответствующим приказом сверхурочное привлечения личного состава Госавтоинспекции для выполнения задач по обеспечению безопасности дорожного движения с соблюдением норм законодательства об оплате труда.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-майора милиции Ратушняка В.И. и ДГАИ (Лозовой В.Н.).

Министр
генерал-лейтенант милиции о / п А.В. Могилев

Так что при остановке сразу же требуем:

1. Представиться четко и внятно. Записываем демонстративно ФИО, звание инспектора, номер нагрудного жетона.

2. Требуем сообщить причину остановки. Если она не соответствует перечню в данном приказе, указываем на это, интересуемся - известен ли ИДПСу данный приказ, если да - почему он не выполняется.

3. Если он чересчур настойчив - в конфликты не вступаем, но предупреждаем, что в случае, если инспектор не прекратит незаконные требования предоставить документы либо какие-то еще, то сегодня же на него будет подана жалоба в установленном законом порядке на имя руководителя подразделения и в Прокуратуру.Краткое руководство для пересекающих границу Россия-Украина

Законодательство России. КонсультантПлюс. Найдите любой документ!

Законодательство Украины. Официальный сайт Верховной Рады

AlexX@russia-ukraine.tk


Сообщение отредактировал Ирина - Четверг, 28.04.2011, 07:35
 
ybkruДата: Четверг, 11.08.2011, 22:08 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Очень полезная информация, однако, что Вы посоветуете в том случае, если инспектор требует документы? Не отдавать? Заводить машину и ехать дальше?
 
ИринаДата: Среда, 31.08.2011, 18:44 | Сообщение # 3
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
ybkru,

Если инспектор ГАИ требует документы в соответствии с
Переченем оснований для остановки ТС инспекторами ГАИ Украины
http://russia-ukraine.tk/forum/35-1671-1
то документы Вы обязаны предоставить и еще небольшое дополнение: это должно происходить либо на стационарном посту ГАИ, как было в моем случае либо если инспектор находиться рядом с машиной у которой работает ОБЯЗАТЕЛЬНО включенная мигалка так называемая в народе "люстра".


Вы, меня звали ?

Сообщение отредактировал Ирина - Среда, 31.08.2011, 18:44
 
SvessaДата: Понедельник, 18.06.2012, 13:45 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 99
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Отсутствует
Вступил ли в силу приказ номер № 118 от 04/04/2011 года

Сообщение отредактировал Ирина - Понедельник, 18.06.2012, 18:37
 
SvessaДата: Пятница, 24.05.2013, 19:18 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 99
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Отсутствует
Две недели назад  ГАИ безпричины остановили в селе Вертиевка, Неженского р-н Черниговской обл., трасса
М3
Я, спросил, а как  приказ 118 ОТ 04.04.2011  он мне в ответ, этот приказ ОТМЕНИЛ, МИНИСТРОММВД УКРАИНЫ.


Сообщение отредактировал Svessa - Пятница, 24.05.2013, 19:19
 
ИринаДата: Пятница, 24.05.2013, 21:07 | Сообщение # 6
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Они просто  ТАК пошутили

Об упорядочении организации работы работника Госавтоинспекции МВД Украины во время надзора за дорожным движением и оценки его деятельностиМВД
Приказ от 04.04.2011 № 118редакция действует с 30.06.2011


Вы, меня звали ?
 
SvessaДата: Суббота, 25.05.2013, 17:17 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 99
Награды: 2
Репутация: 11
Статус: Отсутствует
Цитата (Ирина)
Они просто ТАК пошутили
Ежу часто по маршруту Бачевск –Киев, Киев - Троебортное, постоянно меня останавливают без причины только на стационарном посту ГАИ в  селе Вертиевка, Неженского р-н Черниговской обл.(трасса М3)
 
ИринаДата: Суббота, 25.05.2013, 19:17 | Сообщение # 8
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Цитата (Svessa)
на стационарном посту ГАИ
 На стационарном посту могут останавливать,  и меня там останавливали, а еще любят тормозить на стационарном посту в Винницкой области трасса Е 583/М21


Вы, меня звали ?
 
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ В РОССИИ » 1.7. ПРЕБЫВАНИЕ. Дорожное движение в РФ и взаимоотношения с ГИБДД » Приказ №118 МВС Украины (причины остановки ТС гаишниками)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: