СоцПроект "Россия-Украина"

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 3 из 6
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »
Модератор форума: Sergei  
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Пребывание. » 1.6. ПРЕБЫВАНИЕ. Дорожное движение в Украине. Взаимоотношения с ГАИ » Как россиянину получить права на управление ТС в Украине
Как россиянину получить права на управление ТС в Украине
olechnayaДата: Суббота, 29.09.2012, 23:37 | Сообщение # 41
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Ирина, спасибо за ответ! Я все поняла.
 
mur4v3yДата: Понедельник, 14.01.2013, 23:21 | Сообщение # 42
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Прочитал выше в этой ветке, что россиянину с ВнЖ можно сдавать экзамен на водительское удостоверение. Скажите пожалуйста, имеет ли значение, где его сдавать? Исключительно по месту регистрации, или в любой точке Украины?
 
ИринаДата: Вторник, 15.01.2013, 07:42 | Сообщение # 43
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
mur4v3y,

Свидетельство об окончании курсов водителей действительны на всей территории Украины. Однако, имея регистрацию , отличную от местонахождения автошколы Вас не допустят к сдаче без справки из МРЭО ГАИ Вашего города/района о том, что Вам не выдавали права по месту регистрации и Вы не лишены права на управление автомобилем.

Вам будет необходимо съездить на один день для сдачи экзаменов в МРЭО ГАИ по месту Вашей регистрации.

оригинал

Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія
....
1.5. Рішення про видачу особам посвідчень водія приймають працівники РЕП ДАІ (далі - посадові особи).

Рішення про видачу в РЕП ДАІ посвідчень водія особам, які зареєстровані за місцем проживання в іншому регіоні України або державі, приймається керівниками управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за умови надання довідки з підрозділу Державтоінспекції або іншого уповноваженого органу за місцем реєстрації або місцем проживання цих осіб про непозбавлення їх права керування транспортними засобами.
...

II. Порядок приймання іспитів та видачі (обміну) посвідчень водія

2.1. Для отримання (обміну) посвідчень водія особи подають до РЕП ДАІ:

паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання;

картку водія або довідку РЕП ДАІ про підтвердження факту видачі посвідчення водія;

свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П. І. Б., року народження, місця народження тощо);

посвідчення водія та талон попереджень (у разі наявності);

рішення керівника управління (відділу) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем складання іспитів у РЕП ДАІ про допуск до складення іспитів осіб, місце проживання яких зареєстроване на території інших адміністративно-територіальних одиниць, і довідка з підрозділу Державтоінспекції за місцем реєстрації проживання про непозбавлення права на керування транспортними засобами (у разі складання іспитів поза місцем реєстрації або місцем проживання);

документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);

дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

Після перевірки поданих документів посадова особа РЕП ДАІ друкує заяву, зразок якої наведений у додатку 2.

....

III. Видача і обмін посвідчень водія особам, які тимчасово перебувають на території України

3.1. Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Особам, які тимчасово перебувають на території України і не мають іноземних національних посвідчень водія, видача посвідчень водія здійснюється на загальних підставах.

Посвідченням водія іноземної держави вважається також посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР), видане в республіках колишнього Союзу РСР.

3.2. Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх іноземних національних посвідчень водія на посвідчення водія, а також видача посвідчень водія взамін втрачених (викрадених) іноземних національних посвідчень водія не проводиться.

3.3. Співробітникам іноземних дипломатичних і консульських представництв в Україні, постійним представникам преси та інших іноземних організацій, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Міжнародної конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складання іспитів.

Якщо у зазначених осіб немає іноземних посвідчень водія, посвідчення видаються їм на загальних підставах.

3.4. Іноземне посвідчення водія особи, яка переїжджає для постійного проживання в Україну, на території України дійсне протягом 60 днів з дати отримання в органах внутрішніх справ України посвідки на постійне проживання в Україні, після цього вважається недійсним та підлягає обміну на українське національне. Обмін таких посвідчень здійснюється згідно з пунктами 2.1 і 2.24 цієї Інструкції.

3.5. Міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземних держав, видані громадянам України за кордоном, обмінюються на українське посвідчення на загальних підставах протягом 60 діб з дати перетину кордону за умови, що ці громадяни постійно проживають на території України.
...
Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції
С. Г. Коломієць

перевод

О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя
....
1.5. Решение о выдаче лицам удостоверений водителя принимают работники РЭП ГАИ (далее - должностные лица).

Решение о выдаче в РЭП ГАИ водительских удостоверений лицам, зарегистрированным по месту жительства в другом регионе Украины или государству, принимается руководителями управлений (отделов) Госавтоинспекции главных управлений, управлений МВД в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе при условии предоставления справки из подразделения Госавтоинспекции или другого уполномоченного органа по месту регистрации или месту жительства этих лиц о непозбавлення их права управления транспортными средствами.
...

II. Порядок приема экзаменов и выдачи (обмена) удостоверений водителя

2.1. Для получения (обмена) удостоверений водителя лица подают в РЭП ГАИ:

паспорт или документ, который его заменяет, с отметкой органа внутренних дел о регистрации места проживания;

карточку водителя или справку РЭП ГАИ о подтверждении факта выдачи удостоверения водителя;

свидетельство об окончании заведения (в случае получения водительского удостоверения впервые или открытия в удостоверении водителя высшей категории);

оригинал и ксерокопию документов об изменении личных данных лица (в случае изменения лицом Ф.И.О., года рождения, места рождения и т.п.);

удостоверение водителя и талон предупреждений (при наличии);

решение руководителя управления (отдела) Госавтоинспекции главных управлений, управлений МВД в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе по месту сдачи экзаменов в РЭП ГАИ о допуске к сдаче экзаменов лиц, место жительства которых зарегистрировано на территории других административно-территориальных единиц, и справка из подразделения Госавтоинспекции по месту регистрации жительства непозбавлення права на управление транспортными средствами (в случае сдачи экзаменов не по месту регистрации или месту жительства);

документ, подтверждающий управления транспортным средством (в случае необходимости);

две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортным средством соответствующей категории;

квитанции об уплате средств за бланковую продукцию и услуги Госавтоинспекции.

После проверки представленных документов должностное лицо РЭП ГАИ печатает заявление, образец которой приведен в приложении 2.

....

III. Выдача и обмен водительских удостоверений лицам, которые временно находятся на территории Украины

3.1. Лица, которые временно находятся на территории Украины, имеют право на управление транспортными средствами при наличии международного водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, соответствует требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, записи в котором выполнены или продублированы буквами латинского алфавита.

Лицам, которые временно находятся на территории Украины и не имеющие иностранных национальных водительских удостоверений, выдача водительских удостоверений осуществляется на общих основаниях.

Удостоверением водителя иностранного государства считается также удостоверение водителя с опознавательным знаком "SU" (СССР), выданное в республиках бывшего Союза ССР.

3.2. Лицам, которые временно находятся на территории Украины, обмен их иностранных национальных водительских удостоверений на удостоверения водителя, а также выдача водительских удостоверений взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных водительских удостоверений не производится.

3.3. Сотрудникам иностранных дипломатических и консульских представительств в Украине, постоянным представителям прессы и других иностранных организаций, если они имеют действительные водительские иностранного государства (при условии, что страна их постоянного проживания является договорной стороной Международной конвенции о дорожном движении) или международные водительские права, украинские удостоверения выдаются без прохождения ими медицинского освидетельствования и сдачи экзаменов.

Если у указанных лиц нет иностранных водительских удостоверений, удостоверения выдаются им на общих основаниях.

3.4. Иностранное водительское удостоверение лица, переезжает для постоянного проживания в Украину, на территории Украины действительна в течение 60 дней с даты получения в органах внутренних дел Украины на постоянное жительство в Украину, после этого считается недействительным и подлежит обмену на украинское национальное. Обмен таких удостоверений осуществляется согласно пунктам 2.1 и 2.24 настоящей Инструкции.

3.5. Международные удостоверения и удостоверения водителя иностранных государств, выданные гражданам Украины за границей, обмениваются на украинских удостоверение на общих основаниях в течение 60 суток с даты пересечения границы при условии, что эти граждане постоянно проживают на территории Украины.
...
Начальник департамента
Госавтоинспекции МВД
генерал-майор милиции
С. Г. Коломиец


Вы, меня звали ?
 
AnniДата: Вторник, 29.01.2013, 21:39 | Сообщение # 44
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Доброе время суток!Подскажите,плиз!Ребенок-россиянин студент ВУЗа в Украине,не часто бывает дома,поэтому нет возможности пройти обучение в российской автошколе.Есть временная регистрация в Украине.Возможно ли пройти обучение в автошколе на территории Украины,а получить ВУ в России?
 
ИринаДата: Среда, 30.01.2013, 12:04 | Сообщение # 45
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Цитата (Anni)
Возможно ли пройти обучение в автошколе на территории Украины,а получить ВУ в России?
 НЕТ


Вы, меня звали ?
 
AnniДата: Среда, 30.01.2013, 19:00 | Сообщение # 46
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Спасибо за ответ.И тогда ещё вопрос.Пройти обучение в автошколе в Украине и получить права,а уже в России обменять на российские?
 
ИринаДата: Среда, 30.01.2013, 19:54 | Сообщение # 47
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Прочитайте пожалуйста эту тему.

Вы, меня звали ?
 
MelnitskiyДата: Четверг, 31.01.2013, 03:01 | Сообщение # 48
Генерал-майор
Группа: Друзья
Сообщений: 291
Награды: 11
Репутация: 380
Статус: Отсутствует
Цитата (Anni)
Спасибо за ответ.И тогда ещё вопрос.Пройти обучение в автошколе в Украине и получить права,а уже в России обменять на российские?

Если будете менять украинские права на российские - теоретический экзамен вам придеться проходить еще раз:


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 1999 г. N 1396

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ


40. Замена полученных гражданами Российской Федерации в других государствах международных или национальных водительских удостоверений этих государств производится после сдачи теоретического экзамена при представлении документов, указанных в пункте 16 настоящих Правил (кроме документа о прохождении обучения), заверенной в установленном порядке копии водительского удостоверения, а также документа об оплате изготовления и (или) выдачи водительского удостоверения.


Полностью постановление лежит - ЗДЕСЬ (нажать).


"Язык до Киева доведет" - проверено на личном опыте.

Сообщение отредактировал Melnitskiy - Четверг, 31.01.2013, 03:04
 
ИринаДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:21 | Сообщение # 49
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Недавно потерял сумку с документами. Среди прочего там было водительское удостоверение. Подскажите, как можно восстановить права?Николай,

На сегодня благодаря введению в действие единой базы данных ГАИ НАИС (Национальной автоматизированной информационной системы) теоретически любую регистрационную операцию с документами можно осуществить в удобном для водителя украинском МРЭО.

Хотя, пока в базу внесены еще не все данные, стражи порядка могут отправить на восстановление прав в МРЭО по месту жительства.

При себе водителю необходимо иметь гражданский паспорт, идентификационный код налогоплательщика, действующую медицинскую справку, две фотографии и экзаменационную карточку водителя.

Если карточку найти не удалось, то опять-таки, пока в НАИС внесены не все данные, необходимо обратиться в МРЭО, где выдавались права, и попросить подготовить справку о подтверждении факта выдачи удостоверения. В дальнейшем благодаря принятию Постановления Кабмина № 284 от 28.03.2012 г., которым были внесены изменения в "Положение о порядке выдачи удостоверений водителя", все ограничивается бумажной процедурой, которая обойдется водителю около 300 грн.

При восстановлении утраченного удостоверения водителю выдаются новые права с пометкой "Дубликат". Согласно вышеупомянутому Положению на период оформления дубликата водителю выдается временный талон на право управления транспортным средством соответствующей категории сроком на 2 месяца.

В случае необходимости (для выяснения отдельных обстоятельств, связанных с утратой прав и др.) срок действия талона может быть продлен на 1 месяц. После истечения этого срока талон обменивается в МРЭО на полноценное удостоверение.

Напомним, что ранее (до марта 2012 года) при утере прав нужно было пересдавать теоретический и практический экзамены в ГАИ.

Кстати, пересдавать экзамены приходилось и тем, кто хотел обменять старые права на новые, но последние 12 месяцев не ездил на машине. Непрерывность водительского стажа приходилось подтверждать различными документами - техническим паспортом, временным талоном (при эксплуатации чужого автомобиля), нотариальной доверенностью (генеральной или на право управления), справкой с места работы (выдается водителям-профессионалам).


Вы, меня звали ?

Сообщение отредактировал Ирина - Понедельник, 04.02.2013, 21:22
 
olechnayaДата: Четверг, 14.03.2013, 23:48 | Сообщение # 50
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Ирина, спасибо за ответ, только сейчас прочитала smile у меня уже появился внж и я попробую здесь получить права.
 
ИринаДата: Четверг, 14.03.2013, 23:56 | Сообщение # 51
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Желаю удачи:)))

Вы, меня звали ?
 
50RUSДата: Пятница, 15.03.2013, 02:55 | Сообщение # 52
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1579
Награды: 27
Репутация: 848
Статус: Отсутствует
Тема про транспортные средства очень интересная. Везде много тонкостей; а суть одна - не могут россияне с иммиграционной картой постоянно и нормально пользоваться машиной в Украине.
Хотелось бы высказать своё мнение по данному вопросу, скорее вариант, как я вижу, можно было бы решить проблему многих россиян, которые ездят каждые 60 дней на границу, и не только для них, частично снять эту проблему. /если это не в саму эту тему, все же таки нижеописанное будет лишь предположением, просьба переместить куда-нибудь в другую тему/.

Для начала, один пример, не относящийся к транспорту. На основе которого я и делаю вывод.
Несколько схожая ситуация наблюдалась в нашем и соседних районах ещё 5-6 лет назад с проведением домашнего телефона (Укртелеком). Его проводили только по прописке (и не только россиянам, всем; а если нет прописки - приходили и "отрезали" абонентов). Тем более, что говорить, россиянину с иммиграционной картой было невозможно провести домашний телефон, по сути к себе же домой. Это мой личный пример, это пример ещё двух соотечественников в соседнем районе.
Но ситуация поменялась. Ныне провести домашний телефон возможно либо по прописке, а в случае отсутствия прописки - если дом или квартира принадлежат гражданину, который будет проводить телефон. Одним словом, этот вопрос нарушения прав был централизовано урегулирован. Такого нарушения прав больше не существует.

Случай с машинами более сложный. И требует законодательного регулирования. Для россиян, находящихся в Украине 90 дней, это нарушение прав, что во-первых, невозможно получить украинские права, а во-вторых оформить на своё имя местную машину (с украинскими номерами) - купить, например. А может быть, гражданин приезжает к себе летом на дачу, и хочет мотоцикл иметь в гараже, покататься на озеро. Да даже скутер сейчас, и то подлежит регистрации. И всюду права. Т.е. имеем, все местное, что движется и крупнее велосипеда, ни на что не имеет права гражданин РФ. Крайность ещё та: или с триколором кататься не более 60 дней, или велосипед.

Почему я считаю это нарушением прав: потому что в Конституции Украины написано, что иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся законно на территории Украины, имеют те же самые права, обязанности и ответственность, как и граждане Украины. Нахождение по иммиграционной карте - законное нахождение. Значит, должны иметь право на водительские права и машину.
Если россиянин с иммиграционной картой имеет право на недвижимость в Украине, на несельскохозяйственную землю под такой недвижимостью, то почему тогда он не имеет право на автомобиль?
Я бы видел решение такой проблемы, подобно моему примеру с Укртелекомом.
Если гражданин России, находится 90 дней, но при этом имеет в собственности дом или квартиру, то транспортное средство можно регистрировать по месту такой недвижимости. Можно ещё вариант /чтобы уж точно адаптировать под закон/, предусмотреть регистрацию на подобии, как это делают юридическим лицам - утверждают стоянку для автомобиля. Допустим, у них как, юридический адрес - адрес А, а стоянка/гараж находится в адресе Б. Подобно, и гражданин РФ, прописка в РФ, а стоянка местной машины в Украине по адресу №. Особенно, для частного сектора, тут вообще никаких проблем - место стоянки автомобиля - сам адрес такого частного сектора. Если россиянин не имеет в собственности дом или квартиру (к родственникам, допустим ездит), можно предусмотреть тоже возможность и для таких граждан. Если гражданин будет иметь в своей собственности гараж в Украине. По адресу этого гаража ставить на учёт транспортное средство.
И соответственно, регистрация такого автомобиля будет автоматически давать право выучиться/получить в автошколе украинские права.

Вопрос более, чем перезревший, и требует от украинских законодателей навести порядок с реализацией этих прав.


Сообщение отредактировал 50RUS - Пятница, 15.03.2013, 03:09
 
ИринаДата: Пятница, 15.03.2013, 07:33 | Сообщение # 53
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Цитата (50RUS)
требует от украинских законодателей навести порядок с реализацией этих прав.

  Я категорически не приветствую политику на своем форуме, но не удержусь и напишу.

Тарас, Вы же знаете, чем занимается законодатель в украинской Раде:  стоянием возле трибуны и постоянным выяснением отношений  "... я так ждала, а ты этого не сделал..."

 А уж думать о россиянах  и их правах....


Вы, меня звали ?
 
50RUSДата: Пятница, 15.03.2013, 12:49 | Сообщение # 54
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1579
Награды: 27
Репутация: 848
Статус: Отсутствует
Кое какие вопросы все таки власти решали, например, по иммиграционным картам для приграничных областей, новое основание для временного ВнЖ для воссоединения семьи. Может быть, в будущей перспективе и до автомобилистов дело дойдет.
 
zyuzyukovДата: Пятница, 05.04.2013, 22:25 | Сообщение # 55
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Здравствуйте!

Я гражданин  РФ ,живу в России интересует вопрос получения прав при конкретной ситуации.

 Был лишен водительских прав  РФ  могу  ли я получить  ВУ в Украине имея только: паспорт  РФ и  ИК?

Медкомиссию пройти непосредственно в Украине, в  РФ учился автошколе, в Украине потребуется предоставить документ о прохождении аытошколы именно украинской?

Или же в моем случае необходимо иметь ВнЖ или временную ркгистрацию? На территории РФ такие права будут действовать без проблем?


Сообщение отредактировал Ирина - Пятница, 05.04.2013, 22:34
 
ИринаДата: Пятница, 05.04.2013, 22:38 | Сообщение # 56
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Цитата (zyuzyukov)
ВУ в Украине имея только: паспорт  РФ и  ИК?
 Можете
Цитата (zyuzyukov)
Медкомиссию пройти непосредственно в Украине
 Да
Цитата (zyuzyukov)
в Украине потребуется предоставить документ о прохождении аытошколы именно украинской?
 Да
Цитата (zyuzyukov)
На территории РФ такие права будут действовать без проблем?


 На территории РФ только ВУ российского происхождения!


Вы, меня звали ?
 
zyuzyukovДата: Пятница, 05.04.2013, 22:53 | Сообщение # 57
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Большое спасибо, вот только почему они в РФ не будут действительны? Ведь ВУ РФ  действует свободно в той же Белоруссии,  Украине, соответственно и наоборот, в других странах европы и тд международные права только действуют это ясно

Сообщение отредактировал Ирина - Пятница, 05.04.2013, 23:01
 
ИринаДата: Пятница, 05.04.2013, 23:00 | Сообщение # 58
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
А Вы читали эту  ветку? 

Вот представьте такую ситуацию: Вы получили ВУ украинского происхождения, приехали в РФ и управляете  ТС российской регистрации, Вас останавливает инспектор ГИБДД для проверки документов,  ... ну дальше продолжать.... или так понятно.

 И еще после получения ВУ в Украине Вы должны обменять их на российские, а как Вы их обменяете если Вы лишены прав управлять ТС


Вы, меня звали ?
 
zyuzyukovДата: Суббота, 06.04.2013, 00:36 | Сообщение # 59
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
Все ясно,печально. Спасибо
Ну, а если предположить вариант такой: получаю украинские права, приезжаю в РФ,иду в МРЭО ГИБДД для обмена украинских на российские, они смотрят мою фамилию, данные, и говорят до свиданья, т.к я лишен все так?


Сообщение отредактировал Ирина - Суббота, 06.04.2013, 08:19
 
ИринаДата: Суббота, 06.04.2013, 08:17 | Сообщение # 60
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Да, всё так.

Вы, меня звали ?
 
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Пребывание. » 1.6. ПРЕБЫВАНИЕ. Дорожное движение в Украине. Взаимоотношения с ГАИ » Как россиянину получить права на управление ТС в Украине
 • Страница 3 из 6
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »
Поиск: