СоцПроект "Россия-Украина"

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Ирина  
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Пребывание. » 1.4. ПРЕБЫВАНИЕ. Перемещение денег, личных вещей, товаров для личных нужд » На вопросы владельцев ТС отвечает украинский ТАМОЖЕННИК (для украинцев и россиян)
На вопросы владельцев ТС отвечает украинский ТАМОЖЕННИК
ИринаДата: Среда, 20.06.2012, 10:57 | Сообщение # 1
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EuKnxUXD5v0#!

Владимир Караваев в Автоблоге на www.1auto.tv. Часть 31

Первый автомобильный телеканал.
Программа "Мобильный автоадвокат" 13.06.12.

Это Часть 31 из цикла передач с Владимиром Караваевым, посвященных защите прав автомобилистов.

В гостях у программы начальник отдела таможенного контроля транспорта и товаров Золотарев Игорь Анатольевич.

Говорили о новом Таможенном кодексе Украины, вступившем в силу 1 июня 2012 года касательно автотранспорта.

Действительно ли стал возможен временный ввоз автомобилей, как об этом написали некоторые СМИ?

Cмотрите, пожалуйста, программу в прежнем режиме - КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.50 в прямом эфире Первого автомобильного телеканала.

У вас есть 3 способа задать вопрос нашим гостям:

1. Позвонить в студию по тел.: (044) 206 56 60;

2. Написать нам в Facebook и Twitter. Все ссылки на страницы "Первого автомобильного" в социальных сетях есть на сайте 1auto.tv

3. Если Вы не зарегистрированы в соцсети, можно отправить вопрос на электронную почту: advokat@1auto.tv

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ Владимиру Караваеву также на его странице портала Автоцентр: http://www.autocentre.ua/blog/tags/Mobilnyj_avtoadvokat/

ПРОГРАММА "МОБИЛЬНЫЙ АВТОАДВОКАТ" ВЫХОДИТ НА ПЕРВОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ ПО СРЕДАМ В 18.50


Вы, меня звали ?

Сообщение отредактировал Ирина - Среда, 20.06.2012, 11:00
 
ИринаДата: Среда, 20.06.2012, 11:29 | Сообщение # 2
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
....
Стаття 380. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України

1. Дозволяється тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування (крім яхт та інших плавучих засобів для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД) на строк до одного року. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України яхт та інших плавучих засобів для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД, призначених для особистого користування, дозволяється на строк до трьох років. Обов'язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав.
2. Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться нерезидентами на митну територію України, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
3. Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов'язання про зворотне вивезення один транспортний засіб особистого користування за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД та причіп до нього за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом) на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами) без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких товарів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.
4. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну, для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
5. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.
6. У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування.
7. Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 381. Особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту через митну територію України

1. Громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.
2. У разі порушення зобов'язання про транзит через митну територію України транспортних засобів особистого користування, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 313 цього Кодексу.
3. У разі знищення чи повного зіпсування транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту, внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку їх транзиту зупиняється, а внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженій ними особі, за умови надання такою особою митним органам достатніх доказів знищення чи повного зіпсування транспортного засобу.

....

Статья 380. Особенности временного ввоза гражданами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины

1. Разрешается временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования (кроме яхт и других плавучих средств для отдыха и спорта, классифицируемых в товарной позиции 8903 согласно УКТ ВЭД) на срок до одного года. Временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины яхт и других плавучих средств для отдыха и спорта, классифицируемых в товарной позиции 8903 согласно УКТ ВЭД, предназначенных для личного пользования, разрешается на срок до трех лет. Обязательным условием допуска указанных транспортных средств к временному ввозу на таможенную территорию Украины является регистрация этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств.
2. Транспортные средства личного пользования, временно ввозимые нерезидентами на таможенную территорию Украины, а также горючее, содержащийся в обычных баках таких транспортных средств, установленных заводом-изготовителем, не подлежат письменному декларированию и освобождаются от представления документов, которые выдаются государственными органами для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины.
3. Граждане-резиденты, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию Украины под письменное обязательство об обратном вывозе одно транспортное средство личного пользования по товарной позиции 8703 (кроме товарной подсубпозиции 8703 10) по УКТ ВЭД и прицеп к нему по товарной подпозиции 8716 10 согласно УКТ ВЭД (при условии ввоза вместе с транспортным средством) на срок, не превышающий 60 дней в течение одного календарного года (который может быть как непрерывным, так и с перерывами) без уплаты таможенных платежей, которые согласно закону подлежат уплате при импорте таких товаров. Указанные транспортные средства могут быть временно ввезены на таможенную территорию Украины при условии представления таможенному органу документов, подтверждающих право собственности гражданина на такие транспортные средства и их регистрации на территории соответствующей страны.
4. Временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно теми гражданами, которые ввезли их в Украину, для их личных нужд, не могут использоваться для целей предпринимательской деятельности в Украине, быть раскомплектованы, а также отчуждены или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам.
5. Временно ввезенные транспортные средства личного пользования должны быть вывезены за пределы таможенной территории Украины с соблюдением сроков, установленных в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, либо помещены в таможенные режимы отказа в пользу государства, уничтожения или разрушения могут быть оформлены для свободного обращения на таможенной территории Украины за условии уплаты таможенных платежей, которые согласно закону подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.
6. В случае потери или полного повреждения временно ввезенных транспортных средств личного пользования вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока временного ввоза приостанавливается при условии предоставления таможенным органам владельцами таких транспортных средств достаточных доказательств их потери или повреждения. Разрешается помещения таких транспортных средств в таможенный режим отказа в пользу государства или уничтожения или разрушения.
7. Порядок государственной регистрации транспортных средств личного пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Украины гражданами, устанавливается Кабинетом Министров Украины.


Статья 381. Особенности ввоза гражданами транспортных средств личного пользования с целью транзита через таможенную территорию Украины


1. Гражданам разрешается ввозить транспортные средства личного пользования с целью транзита через таможенную территорию Украины при условии их письменного декларирования в порядке, предусмотренном для граждан, и внесения на счет таможенного органа, который осуществил пропуск таких транспортных средств на таможенную территорию Украины, денежного залога в размере таможенных платежей , подлежащих уплате при ввозе таких транспортных средств на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения. Указанные требования не распространяются на транспортные средства, постоянно зарегистрированные в соответствующих регистрационных органах иностранного государства, что подтверждается соответствующим документом.
2. В случае нарушения обязательства о транзите через таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, что подтверждается соответствующими документами, внесена денежный залог используется в порядке, определенном статьи 313 настоящего Кодекса .
3. В случае уничтожения или полного повреждения транспортных средств личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Украины с целью транзита, вследствие аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока их транзита останавливается, а внесенная денежный залог возвращается лицу, внесшему залог, его наследнику или уполномоченному ими лицу , при условии предоставления таким лицом таможенным органам достаточных доказательств уничтожения или полного повреждения транспортного средства.


Вы, меня звали ?
 
ИринаДата: Среда, 20.06.2012, 11:43 | Сообщение # 3
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Постановление от 7 сентября 1998 г. N 1388

Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к транспортных средств мопедов

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF


Вы, меня звали ?
 
German_Дата: Среда, 04.07.2012, 21:02 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Отсутствует
По поводу консульского учета я понял. Но как быть если этот учет ставят только в загранпаспорт. Времени на него нет. Во внутренний можно оформить или на человека резидента Украины в его загранпаспорт, который будет со мной всегда рядом или я с ней...?
 
ИринаДата: Среда, 04.07.2012, 21:27 | Сообщение # 5
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
ВЫ можете

Quote (German_)
на человека резидента Украины в его загранпаспорт, который будет со мной всегда рядом или я с ней


Вы, меня звали ?
 
ИринаДата: Суббота, 29.06.2013, 20:25 | Сообщение # 6
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
Для украинцев РЕЗИДЕНТОВ

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
05.03.2013 р. № 11.1/2-12.2/2172-ЕПНачальникам митних органівПро тимчасове ввезення автомобільних
транспортних засобів громадянами-резидентами    З метою забезпечення правильного застосування вимог законодавства, що регулюють питання тимчасового ввезення громадянами - резидентами на митну територію України автомобільних транспортних засобів як транспортних засобів комерційного призначення, Державна митна служба України повідомляє.

Відповідно до положень пункту 59 статті 4 Митного кодексу України (далі - Кодекс) транспортні засоби комерційного призначення – це, зокрема, автотранспортні засоби (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи), що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів.    Статтею 1 Додатка С до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) /далі - Конвенція/ визначено, що комерційне використання означає платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів.

Згідно з пунктом (а) статті 5 Додатка С до Конвенції транспортні засоби комерційного використання можуть поміщуватися в режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування за умови дотримання наступних вимог:    вони повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення;    вони повинні бути зареєстрованими на ім'я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення;    вони повинні ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території.    Пунктом (а) статті 8 Додатка С до Конвенції та частиною третьою статті 189 Кодексу визначено, що тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Відповідно до статті 105 Кодексу у митний режим тимчасового ввезення поміщуються виключно транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 Кодексу та Додатку С до Конвенції, на умовах визначених цим Додатком.    Разом з цим звертаємо увагу, що частинами першою та другою статті 194 Кодексу передбачено, що у разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом надання митному органу, в зоні діяльності якого товари будуть пред'явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 259 Кодексу попередня декларація повинна містити відомості достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення.    Перелік документів та відомостей, які подаються митному органу декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником під час переміщення товарів автомобільним транспортним засобом комерційного призначення через митний кордон України, визначено у частині першій статті 335 Кодексу. Так, митним органам подаються документи на транспортний засіб, транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні), документ, що супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності), комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться.

Окрім того, згідно зі статтею 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" у пунктах пропуску через державний кордон України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, у сфері міжнародних автомобільних перевезень здійснює контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень та ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.    Статтею 53 Закону України "Про автомобільний транспорт" визначено документи, які перевізник повинен мати при здійсненні міжнародних перевезень, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та документи на вантаж.    Відповідно до пункту 3.5 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 (далі - Порядок), переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України здійснюється після перевірки посадовою особою митниці відправлення наявності електронної копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації в ЄАІС.

Перевірка здійснюється шляхом запиту до ЄАІС за номером попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, заявленим в електронній копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації.    Пунктом 3.7 Порядку встановлено, що після перевірки наявної електронної копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації в ЄАІС посадова особа митниці відправлення заносить до ЄАІС відомості, зокрема, про транспортний засіб комерційного призначення (відповідно до реєстраційних документів на транспортний засіб зазначаються назва та/або реєстраційний номер).

Строки доставки товарів та транспортних засобів комерційного призначення до митного органу, у якому здійснюватиметься їх митне оформлення, встановлюються у відповідності зі статтею 95 Кодексу.    Стосовно транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються для платного перевезення пасажирів, повідомляємо, що згідно зі статтею 5 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (Женева, 01.03.1973) перевізник повинен видати індивідуальний або колективний квиток, у якому зазначені назва та адреса перевізника, а також який містить вказівку, що договір перевезення підпадає під дію положень цієї Конвенції.    Відповідно до положень статті 53 Закону України "Про автомобільний транспорт" при виконанні міжнародних перевезень пасажирів перевізник повинен мати дозвіл країни, територією якої буде здійснюватися перевезення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень), білетно-облікову документацію.    Окрім того, враховуючи положення статті 366 Кодексу транспортні засоби комерційного призначення повинні переміщуватися по каналу, позначеному символами червоного кольору ("червоний коридор").

Для реєстрації та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в пункті пропуску з використанням смуг руху "червоний коридор" використовується складова частина автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" – функціональний модуль "Диспетчер зони митного контролю".    Результати митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів фіксуються у функціональному модулі "Електронний журнал вантажного пункту пропуску", до якого, зокрема, вноситься інформація по VIN – коду транспортного засобу, призначення транспортного засобу та режим його переміщення.

При цьому повідомляємо, що з урахуванням положень статей 95, 108, 189191 та 200 Кодексу строк тимчасового ввезення для автомобільних транспортних засобів комерційного призначення,

що ввозяться на митну територію України,

становить 20 днів.
  

Выделила специально, т.к появились вопросы 

Правда ли что с 01.07.2013 вступили в силу изменения по поводу пребывания российского авто на территории Украины. Вместо 2 месяцев разрешенных, теперь только 20 дней ????
  


  Відповідно до частини другої статті 95 Кодексу цей строк не включає час перебування транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем у зонах митного контролю.    Разом з цим звертаємо увагу, що частиною другою статті 105 Кодексу передбачено, що у разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.    Водночас, згідно з пунктом 60 статті 4 Кодексу транспортні засоби особистого користування - наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.

Статтею 1 Додатка С до Конвенції встановлено, що приватне використання означає перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання.    Звертаємо увагу, що статтею 1 Конвенції та пунктом 35 статті 4 Кодексу встановлено, що поняття "особа" означає юридичну та фізичну особу.    У зв’язку з цим, особисте користування (приватне використання) не обмежується виключно інтересами фізичної особи, а може здійснюватися і в інтересах юридичних осіб.    З огляду на викладене вище, згідно із положеннями Кодексу та Конвенції транспортні засоби, які тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами в службових цілях, а не для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів через митний кордон України, не відносяться до транспортних засобів комерційного призначення. Митне оформлення таких транспортних засобів здійснюється згідно із частиною третьою статті 380 Кодексу.Перший заступник -
Голова комісії з реорганізації
Державної митної служби УкраїниО.М. Дороховський


Вы, меня звали ?

Сообщение отредактировал Ирина - Четверг, 04.07.2013, 22:30
 
ИринаДата: Четверг, 04.07.2013, 23:39 | Сообщение # 7
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
«Жертвы» таможенников все чаще жалуются на то, что не были предупреждены о новых правилах.

   После нашей публикации о том, что в Украине начали конфисковывать иностранные коммерческие нерастаможенные авто после их 20-дневного пребывания в Украине, в редакцию обратились десятки людей с подобными проблемами и жалобами на то, что их не предупреждали о новых правилах. Немало подобных сообщений и на интернет-форумах. «В январе машина зашла по временному ввозу на год. В начале марта (после разъяснительного письма Гостаможслужбы № 11.11/2-12.2/2172 от 5 марта 2013-го. — Авт.) машины, зашедшие по такой схеме, перевели в транзит в 10 дней (или 20 дней, в зависимости от цели поездки. — Авт.). В итоге я превысил сроки пребывания — штраф 8,5 тыс. грн! Теперь каждые 10 дней буду пересекать границу. Хорошо, что недалеко живу», — написал Александр Гончарук из Ужгорода. «Не могут для таких изменений использовать какое-то письмо! Еще и так внезапно!», — возмущается Виктор Авлив из Киева.

   ВЪЕЗД. В Гостаможслужбе «Сегодня» говорят, что эти правила — не новые, так как Таможенный кодекс вступил в силу еще в 2012-м, и подтвердили: «Стало больше случаев поиска лазеек в законодательстве по ввозу импортных авто с целью перепродажи. Таможенные органы усилили контроль за такими незаконными операциями. А разъяснительное письмо — это внутренний документ для сотрудников таможни, который разъясняет нормы ТК». По их словам, сроки для коммерческих авто (на них зарабатывают: перевозят грузы, людей и прочее) не могут превышать 20 дней. «Но это не имеет ничего общего с ввозом в личных целях. Украинцы, которые стоят на консульском учете в других странах (имеют вид на жительство. — Авт.) могут въезжать в Украину сроком до года», — сказали нам в таможне. Однако на самом деле даже с видом на жительство в ЕС украинцы не могут купить авто — согласно законодательству, украинцы могут купить за рубежем только недвижимое имущество. «Поэтому мы с женой открыли фирму в Литве и купили на нее машину. Так мы не будем нарушать ТК: до года в Украине могут ездить нерезиденты (то есть юридические иностранные лица. — Авт.)», — рассказал киевлянин Александр.

   ИЗМЕНЕНИЯ. Юристы признают, что устанавливать сроки письмом законно, так как в статье 108 ТК прописано: «Временный ввоз транспортных средств коммерческого назначения устанавливается таможенным органом». То есть Гостаможслужба может самостоятельно ограничить сроки пребывания таких авто в Украине, объясняет юрист Андрей Сидоренко. Кроме того, год назад вступил в силу закон (№ 4915), который изменил ТК. Ранее, на коммерческих авто в личных целях могли въезжать в Украину все сотрудники, владельцы и соучредители иностранных фирм. «Теперь, чтобы автомобиль был личного пользования, он должен находиться в собственности или временном пользовании исключительно владельца или соучредителя фирмы. Соответственно, многие «служебные» авто не отвечают этим требованиям», — поясняет Сидоренко. Если водитель превышает сроки пребывания коммерческих авто в Украине (больше чем на 10 суток), в статье 470 ТК написано: «Предупреждение или штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн). В случае отказа платить штраф, таможенники могут отправить авто на штрафплощадку (статья 108 ТК).

   Сроки вносим в договор

   «Статья 108 ТК говорит о том, что сроки пребывания коммерческих авто в Украине должны быть привязаны к операциям, для которых они ввозятся. Если четко определить сроки пребывания в Украине авто в договоре между физическим лицом и иностранной компанией, тогда у таможенного органа не будет возможности определить срок временного ввоза меньше, чем срок транспортной операции (этот срок может быть и год. — Авт.). В противном случае таможня нарушает закон», — сказал «Сегодня» юрист Станислав Батрин.

   Комментарии экспертов

   Андрей Сидоренко, юрист, Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры»:

   «Само письмо, на которое ссылается Таможенная служба Украины, не имеет юридической силы. Но этим письмом Таможенная служба Украины информирует начальников таможенных органов о фактическом изменении правил применимых к ввозу автомобилей.

   Следует учесть, что таможенный кодекс не оперирует термином служебный автомобиль, вместо этого используются либо «транспортные средства служебного назначения» либо же «транспортные средства личного пользования».

   Как квалифицируется служебный автомобиль, определяется в зависимости от вида его использования. Если автомобиль используется для транспортировки товаров или пассажиров, то он расценивается как автомобиль служебного назначения. Если же нет, то тогда для личного пользования.

   Год назад Законом № 4915 были внесены изменения в Таможенный кодекс, которые внесли изменения в определение и порядок ввоза автомобилей для личного пользования. Исходя из этих изменений, теперь для того, чтобы автомобиль был для личного пользования, он должен находиться в собственности или временном пользовании, вместо ранее требовавшейся регистрации. Соответственно, многие «служебные» авто не отвечают этим изменившимся требованиям, из-за чего и возникают сложности с из использованием в Украине.

   Таким образом, письмо Таможенной службы Украины, само по себе ничего не меняет, оно лишь обращает внимание на изменения в законодательстве, которые произошли год назад.

   Что же касается времени пребывания автомобилей «для служебного назначения», то согласно Таможенному кодексу, срок временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения устанавливается таможенными органами в каждом конкретном случае.

   Срок в 20 дней сейчас неформально действует для транзита тех автомобилей «для служебного назначения», которые документально подтверждают, что едут в Украину с целью коммерческой операции. Иначе для них действует правило 10 дней, закрепленное в статье 95 Таможенного кодекса».

   Станислав Батрин, кандидат юридических наук, директор юридической компании Lions Litigate

   «В Письме N 11.1/2-12.2/2172-ЕП от 05.03.2013 г. прослеживается очередная попытка Государственной таможенной службы Украины незаконно взять на себя законодательную функцию парламента.

   Есть две причины, в силу которых Письмо Государственной таможенной службы Украины N 11.1/2-12.2/2172-ЕПне заслуживает внимания.

   Во - первых, Украина является участником Стамбульской Конвенции "О временном ввозе", согласно положениям которой (ст. 7 Главы III Приложения С Конвенции) транспортные средства коммерческого пользования могут использоваться третьими лицами, имеющими надлежащее разрешение пользователя права временного ввоза и осуществляющих свою деятельность в пользу последнего, даже если они зарегистрированы или постоянно проживают на территории временного ввоза ". В данном смысле, любые попытки ограничить возможность пользования такими транспортными средствами в Украине лицами, находящимися в правоотношениях с иностранными компаниями (и предоставления таких привилегий только учредителям этих компаний) являются противоречащими Конвенции.

   Во - вторых, следует принять во внимание, что ограничения в виде возможности 20 - дневного пребывания авто на территории Украины является ничтожным. Здесь есть следующие аспекты: собственно письмо Государственной таможенной службы Украины не является частью национального законодательства. С другой стороны, даже если ограничения для данной фактической ситуации были бы введенными на уровне Таможенного кодекса Украины, мы бы поставили вопрос о неконституционности таких норм права перед Конституционным Судом Украины, поскольку речь идет об ограничении тех прав человека, которые гарантированы Конституцией и Конвенцией "О временном ввозе ", которая имеет приоритет перед национальным законодательством.

   В каком - либо случае, в ситуациях применения к гражданам санкций в связи с реализацией положений Письма ГТСУ N 11.1/2-12.2/2172-ЕП, необходимо обращаться за защитой своего права в суд. Суд не сможет принять позицию таможенной службы. Для этого нет именно юридических оснований.

   Нужно обратить внимание на то, что согласно ст. 108 ТКУ срок временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения устанавливается таможенным органом с учетом того, что эти транспортные средства должны быть реэкспортированы сразу же после окончания транспортных операций, для которых они были ввезены. Однако, в. 108 не может быть трактована произвольно и не может уполномочивать таможенные органы устанавливать, к примеру, 20 - дневный срок по своему усмотрению. Установление срока - это процедурная функция таможенного органа. В то же время из статьи 108, наоборот, четко следует, что такой срок должен быть привязан к операциям, для которых они были ввезены. Поэтому, если следовать надлежащему юридическому оформлению отношений с иностранной компанией (к примеру, четко определить сроки пребывания на территории Украины в договоре между физическим лицом и иностранной компанией), то в таком случае у таможенного органа не будет процедурной возможности определить срок временного ввоза меньше, чем срок самой транспортной операции. Если таможенный орган этого принципа придерживается, он нарушает закон».


Вы, меня звали ?
 
Форум проекта "Россия-Украина" » 1. РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ. Пребывание. » 1.4. ПРЕБЫВАНИЕ. Перемещение денег, личных вещей, товаров для личных нужд » На вопросы владельцев ТС отвечает украинский ТАМОЖЕННИК (для украинцев и россиян)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: